Editorial Casals presenta el nou projecte de Matemàtiques per a Secundària centrat en l’aprenentatge basat en problemes

Els nous llibres de Matemàtiques formen part del projecte Codi obert, que presenta mesures actuals de renovació pedagògica i aporta un canvi metodològic en l’aprenentatge de les matemàtiques, atès que promou que els alumnes construeixin coneixement de manera natural.

Una proposta global que connecta els diversos blocs curriculars

El projecte parteix de la premissa següent: el currículum d’aquesta assignatura no s’ha de concebre com un conjunt de blocs independents, sinó que s’ha de desenvolupar d’una forma global, tenint en compte les connexions internes entre els blocs dins de cada curs.

És per això que l’aprenentatge es distribueix en nou unitats didàctiques que es desenvolupen en el context d’un àmbit específic. Els esports, la salut, la literatura o la ciència esdevenen el context en què es treballen els diversos blocs curriculars: nombres i àlgebra, geometria i mesura, funcions, estadística i probabilitat. Al final de cada curs s’hauran integrat de manera exhaustiva tots els continguts i els estàndards d’avaluació.

Aprenentatge basat en problemes i contextos reals: ensenyar preguntant per aprendre preguntant-se

Els contextos reals ajuden a despertar l’interès dels alumnes i a mostrar l’aplicació real de les matemàtiques. Aquest mètode d’aprenentatge basat en la formulació de preguntes i la resposta a aquestes preguntes reals sobre problemes pràctics no pretén que els  estudiants resolguin de manera mecànica i memorística problemes artificials, sinó que procura que aprenguin estratègies per a la resolució de problemes i que, així, adquireixin nous coneixements, capacitats i habilitats.

Projectes trimestrals per a l’elaboració de productes

En cadascun dels llibres es presenten tres projectes, un per a cada trimestre, en què es proposa l’elaboració de productes com ara un pòster científic, una baralla de cartes o una pàgina web.

En el transcurs de la tasca es posen en pràctica i s’apliquen les capacitats de l’alumnat en les diferents àrees, i s’avaluen tant els processos com els resultats per mitjà d’una rúbrica.

Situem l’alumnat al centre del seu aprenentatge: ensenyament personalitzat mitjançant les TIC

La part en línia d’aquest projecte es troba a eCasals, que és l’entorn d’aprenentatge virtual d’Editorial Casals. A banda de facilitar l’aprenentatge, també fomenta la pràctica i la resolució d’exercicis d’una forma immediata.

Amb el registre i la llicència a eCasals, els alumnes podran accedir a la versió digital del llibre, que presenta una estructura i una paginació idèntica a la versió impresa, i, a més, ofereix la possibilitat de personalitzar-lo amb notes i marques.

A més a més d’una gran quantitat de recursos digitals, com ara interactius, vídeos i documentals, l’alumnat també té a la seva disposició els vídeos de la secció «Professor a casa», amb explicacions i la resolució d’exercicis pensats i realitzats pels autors mateixos dels llibres, com si es tractés de classes particulars.

Tots aquests recursos no estan disponibles exclusivament en línia, sinó que també s’hi pot accedir sense d’haver de tenir connexió a Internet, un cop descarregats, a través de l’aplicació eCasals Off-line per a Android i iOs.

Material i eines per facilitar la feina del docent

Els docents tenen a la seva disposició una proposta didàctica en format imprès i en versió digital. A més, des de la plataforma eCasals podran gestionar els grups, generar tasques que ja es presenten puntuades, crear activitats individualitzades o penjar recursos propis per complementar la formació dels alumnes.

Des d’Editorial Casals contribuïm a convertir la classe de matemàtiques en un autèntic centre d’aprenentatge basat en problemes i facilitem que els alumnes aprenguin matemàtiques d’una manera útil i estimulant.