Els projectes d’Editorial Casals estan programats d’acord amb el nou Decret d’Avaluació 2018 (ENS/108/2018)

Cada llibre desplega els tres nivells d’assoliment de les competències dels diferents àmbits. Incorporem rúbriques d’avaluació i coavaluació docent/alumne amb la descripció de cadascun d’aquests nivells.

Coneix com es programa i s’avalua al projecte CODI OBERT.

Descarrega’t una unitat model.

Llengua catalana i Literatura 1. Bloc de Llengua

Llengua catalana i Literatura 1. Bloc de Literatura

Lengua castellana y Literatura 1

Visual i Plàstica

Matemàtiques 1

Física i Química 3

Biologia i Geologia 1

Música I

Religió Catòlica ESO

Química Batxillerat

Física Batxillerat

Llatí

Història del món contemporani

Religió Catòlica Batxillerat