Nova funcionalitat: Tasques

Tasques és la nova funcionalitat del llibre digital que permet agrupar activitats associades a un termini de lliurament.

Ens plau anunciar-vos que per a aquest curs que comença hem ampliat i millorat la gestió d’activitats dels alumnes. Veureu que la funcionalitat Deures ha estat substituïda per la funcionalitat Tasques, que cobreix i amplia les funcionalitats anteriors.

– Les Tasques tenen una data i hora de termini de lliurament màxim.
– Les Tasques s’ordenen automàticament per termini de lliurament.
– Es poden preparar les Tasques sense que l’alumne les vegi i posteriorment marcar-les com a visibles.
– Els resultats de les Tasques es poden mostrar o ocultar de la taula de qualificacions, independentment de la visibilitat per als alumnes.

D’acord amb aquest nou funcionament, s’han ocultat als alumnes totes les activitats no assignades a tasques, de manera que el professor té el control complet de la gestió de les activitats.

En l’apartat de l’ajuda, Com assigno activitats als alumnes?, trobareu una descripció més detallada del funcionament de les Tasques.

Esperem que aquesta millora us resulti útil per al vostre treball docent.

Bon curs!

Equip d’Edicions digitals d’Editorial Casals