Nou projecte A volar!

A volar! és el nou projecte per al Segon Cicle d’Educació Infantil, creat per facilitar el dia a dia de la teva tasca pedagògica.

Posem al teu abast els materials més atractius, oberts i innovadors, per desenvolupar i estimular les capacitats i les competències dels teus alumnes, i oferir-los més oportunitats per determinar el seu futur.

A editorialcasals.cat/a-volar trobaràs una detallada explicació del projecte.
A ecasals.cat/a-volar trobaràs l’entorn digital que forma part d’aquest projecte.

Les noves tecnologies digitals en l’educació

Els materials escolars se serveixen de l’entorn digital –àudios, vídeos i interaccions digitals– per enriquir les interaccions i facilitar als alumnes l’assoliment dels objectius establerts en els programes educatius. D’aquesta manera s’aconsegueix integrar les noves tecnologies digitals en l’educació i aportar dos valors afegits als projectes educatius:

• D’una banda, els suports multimèdia són un recurs complementari per a  l’aprenentatge, que ofereix als alumnes l’oportunitat de conèixer els nous llenguatges i els processos comunicatius del futur. Amb aquest objectiu, el projecte A volar! aporta un ampli banc d’activitats interactives, un banc d’àudios i un banc de vídeos de totes les àrees i per a tots els cursos de l’Educació Infantil.

• D’altra banda, el suport digital permet oferir un millor servei al professorat, ja que facilita la tasca docent, gràcies a l’accés immediat i interrelacionat de tots els materials del projecte.

Amb aquest objectiu, el projecte A volar! presenta un entorn per al mestre que inclou tots els materials del projecte en PDF, la versió digital de la Proposta didàctica i una eina de registre d’avaluació.

 El banc de recursos digitals

 El banc de recursos digitals per a l’alumne del projecte A volar! inclou tots els recursos d’Editorial Casals de l’etapa d’Educació Infantil, amb +250 activitats interactives i +500 àudios accessibles en línia. Tots els recursos són aptes per ser usats en pissarres digitals interactives (PDI).

El seu cercador reconeix qualsevol paraula que faci referència al contingut temàtic del recurs. Per exemple, podem cercar recursos que continguin conceptes com arbre, quadrat, verd, plàtan

Muntatge 01 ESP

A més a més, el cercador reconeix les paraules clau relatives als conceptes i als procediments didàctics relatius a l’etapa d’Educació Infantil.

Podem cercar, per exemple, recursos que treballin els conceptes de lectura de paraules, lletra lligada, numeració i càlcul, bons hàbits

Finalment, el cercador també disposa d’uns filtres que permeten afinar millor la cerca. Es pot filtrar pels següents criteris: edat, tipus de recurs, categoria d’àudio i àrea de l’activitat interactiva.

Muntatge 02 CAT

L’entorn digital del docent

 Integra totes les peces que conformen el projecte A volar! en format digital.
• El projecte curricular i les programacions en Word i en PDF.
• Tot el material imprès que es dóna als alumnes, en versió PDF descarregable. Són aptes tant per a la consulta com per ser projectats.
• La Proposta didàctica de tots els quaderns que pertanyen a un mateix curs.

Imatge PD 09

 La proposta didàctica digital

Ofereix una versió en línia de la Proposta didàctica impresa, amb l’avantatge que els recursos digitals es troben en el context de cada pàgina.

Per accedir als recursos digitals (àudio, vídeo, activitat interactiva, enllaç, document en PDF, document en Word) només cal clicar sobre les icones corresponents, ubicades dins de cada pàgina:

icones

Alhora, es mostren tots els recursos del quadern a la columna dreta.

A més, també es poden fer les accions següents:

icona baixaDescarregar en PDF la Proposta didàctica que s’està mostrant.

 

icona miniatruesAccedir ràpidament a qualsevol pàgina mitjançant una vista en miniatures

 

El registre d’avaluació en línia

Dins de l’entorn de la Proposta didàctica digital el professor també disposa del registre d’avaluació en línia. Aquesta aplicació permet introduir tants alumnes com es vulgui. Cada indicador d’avaluació pot tenir els estats següents: Assolit, Amb suport puntual i Amb ajuda individualitzada.

Es poden editar lliurement els indicadors d’avaluació proposats per l’editorial: es poden moure, es poden eliminar, se’n pot canviar el text i se’n poden crear de nous.

Imatge PD 16 CAT