Tots al niu inclou el registre d’avaluacions en línia

El professorat del projecte Tots al niu ja pot dur a terme a eCasals el registre de les pautes de seguiment dels seus alumnes.

Clicant a l’avaluació trimestral que correspongui, accedeix a l’aplicació en línia d’avaluacions.

evaluacionenlinia0

L’aplicació li permet introduir tants alumnes com vulgui. Cada ítem d’avaluació pot tenir els estats: Assolit, En procés, Sense avaluar (Blanc).

evaluacionenlinia1

Es poden editar lliurement els ítems d’avaluació proposats per l’editorial. Es poden moure, eliminar, canviar-ne el text i crear-ne de nous.

evaluacionenlinia2