BUSQUEM LA INICIAL

Troba la inicial de cada objecte.


Objectius
Identificar lletres a l’abecedari.

Desenvolupament de l’activitat
Hi ha dues maneres de jugar: una fàcil i una més difícil. En tots dos casos, s’ha de tocar a l’abecedari la lletra inicial dels noms dels objectes que van apareixent. Si l’elecció és correcta, apareixerà un altre objecte amb què caldrà fer el mateix; així, fins amb sis objectes. En la versió fàcil, la inicial apareix destacada perquè serveixi de pista. En la versió difícil, la inicial no hi és i cal deduir-la.

Solució
Fàcil, per ordre d’aparició: F, P, T, G, E i N.
Difícil, per ordre d’aparició: M, C, A, R, D i B.

Creació i edició: Editorial Casals, SA

Il∙lustració: Laura Carreira

Producció: Serviclients Informàtica, SL

OK